Securitatea si sanatatea muncii - SSM

Situatii de urgenta - Prevenirea si stingerea incendiilor - PSI

Supraveghere tehnica a instalatiilor de ridicat sau sub presiune - Op. RSVTI - ISCIR

Medicina muncii - MM
Telefon : +4.075.2222.155